Transferimi nga regjistrarë të tjerë

Transferimi nga regjistrarë të tjerë

Domainet .al mund të transferohen përmes një kodi autorizimi (njohur edhe si kodi EPP, AUTH
Code apo çelës transferimi). Ky kod mund të merret nga regjistrari aktual. Nëse regjistrari është
AKEP, regjistri, kodi mund të merret pasi ta kesh kërkuar përmes emailit të kontaktit të domainit
tënd.

Transferimet brenda Host.al

Nëse transferimi është brenda domaineve të Host.al (transferim nga një klient në një tjetër),
zotëruesi i domainit duhet të hapë një kërkesë për një Push-Request. Në këtë kërkesë duhet
përmendur emri i domainit dhe adresa email e zotëruesit të ri. Adresa email shërben si
identifikues për llogarinë e zotëruesit të ri.

Transferimet brenda Host.al
Periudha e Transferimit

Periudha e Transferimit

Sapo AUTH-Code (njohur edhe si EPP Code) të lëshohet, transferimi do të bëhet brenda disa
momentesh.
Nëse transferimi është i brendshëm, nga një klient i host.al në një klient tjetër, duhet të hapet
një kërkesë me Push-Request. Kërkesa duhet të përmendë një ndryshim të zotëruesit me një
push-request për domainin.

Urdhër Transferimi!?

Nëse je gati për të vazhduar me një urdhër transferimi, të lutemi kliko këtu për të shkuar tëk
formulari i transferimit të .al.

Kliko Këtu
Urdhër Transferimi!?

.al Accredited Registrar

  • PayPal Acceptance Mark