Çfarë janë çertifikatat SSL?

Çfarë janë çertifikatat SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) është teknologjia standarte e sigurisë për vendosjen e një lidhjeje
të enkriptuar mes një ueb server dhe një shfletuesi. Kjo lidhje siguron se të gjitha të dhënat që
shkëmbehen mes ueb serverit dhe shfletuesit mbeten private dhe integrale. SSL është një
standart në industri dhe përdoret nga miliona faqe uebi për mbrojtjen e transaksioneve online
me klientet e tyre.

KA NDONJË GJË PËR TË CILËN DUHET TË KUJDESEM KUR ZGJEDH SSL?

Duke marrë parasysh nevojat e tua, çertifikata SSL mund të të ndihmojë të sigurosh një apo më
shumë domaine e nën-domaine. Këto janë disa nga çertifikatat SSL nga të cilat mund të
zgjidhësh.

SSL PËR VËRTETIMIN E DOMAINIT

Kjo lloj çertifikate përdoret për të siguruar një domain apo nën-domain, si për shembull host.al
ose my.host.al

Kontrolloni Ofertën

SSL PËR VËRTETIM TË ZGJERUAR (EV)

EV dallon sepse shfaq edhe emrin e zotëruesit të faqes së vërtetuar të uebit. Duke shfaqur
dukshëm emrin e kompanisë së vërtetuar ndihmon në dallimin nga faqet mashtruese.

Kontrolloni Ofertën

Wildcard SSL

Çertifikatat Wildcard SSL përdoren për të siguruar më shumë se një nën-domain të domainit
specifik dhe numri i nën-domaineve nuk është i kufizuar.
Për shembull, Wildcard SSL e lëshuar për *.host.al mbulon edhe www.host.al, my.host.al,
mail.host.al.

Kontrolloni Ofertën

Do markë SSL njihet edhe si Autoriteti i ificertifikatave (CA). AK mund të lëshohet vetëm për ato organizata që kaluan auditime të rrepta për lëshimin dhe nënshkrimin e certifikatave SSL.

Detyra e CA është të kontrollojë përdoruesit që kërkojnë certifikatën dhe nëse janë përmbushur të gjitha kushtet dhe afatet për të lëshuar dhe nënshkruar një çertifikatë.

CA job is to check users who asks for the certificate and if all conditions and terms are met to issue and sign a certificate.

FAR BETNI ME CERTIFIKIMIN SSL?

VULOSJE E FAQES

VULOSJE E FAQES

Një nga arsyet kryesore për blerjen e çertifikatës SSL është “Site seal” – një stampë vizuale që
njofton vizitorët se faqja e uebit është e sigurt. “Site seal” ndryshon sipas çertifikatës SSL të
zgjedhur. Të gjitha çertifikatat SSL që ne ofrojmë e shfaqin “Site seal”.

HEROIC SUPPORT

HEROIC SUPPORT

Mbështetja teknike është e disponueshme për të të ndihmuar në çdo hap e për t’ju përgjigjur të
gjitha pyetjeve lidhur me regjistrimin e domainit.

PËRPUTHJE PËRMES PAJISJEVE DHE SHFLETUESVE

PËRPUTHJE PËRMES PAJISJEVE DHE SHFLETUESVE

Gjatë komunikimit ndërmjet një shfletuesi dhe serveri, kontrollohet vlefshmëria dhe besimi i
çertifikatës SSL. Ne ofrojmë çertifikata SSL që përputhen me të gjithe shfletuesit dhe pajisjet
dhe janë të konfirmuara si të sigurta.

ENKRIPTIM (NGA 256 NË 1024BIT)

ENKRIPTIM (NGA 256 NË 1024BIT)

Niveli i sigurisë përcaktohet nga numri i biteve të përdorura për të gjeneruar çelesin e enkriptimit
i cili përdoret më vonë për të enkriptuar të dhënat. Ne ofrojmë çertifikata SSL me nivel të lartë
enkriptimi (256 në 1024bit). Në këtë mënyrë, komunikimi përmes një vizitori dhe faqes tënde të
uebit ka siguri të lartë.

.al Accredited Registrar

  • PayPal Acceptance Mark