Forma e perditesimit te detajeve per domainet

Kush eshte qellimi i kesaj forme?

AKEP kerkon qe te gjitha informacionet e poseiduesit per te gjitha domainet .al te jene te sakta. Gjate nje rishikimi per njerin prej domaineve tuaj , ne gjetem qe disa informacione ishin te pasakta ose mungonin plotesisht. Ne menyre qe te parandalojme pezullimin e domainit, ju duhet te na siguroni ne nje informacionin te sakte poseiduesit.

Si ta plotesoj kete forme ne se dua te perdor te njejtin informacion pronesie per disa emra domainesh ?

Ne se deshironi te perdorni te njejtin informacion per disa emra domainesh , ju lutem ti ndani ato me nga nje presje ( psh.domain1,domain2.al)

Si ta plotesoni numrin e telefonit?

Numri i telefonit duhet te plotesohet duke perdorur formatin nderkombetar( +355.xxxxxx)


    I nevojshëm Nëse keni më shumë domene vetëm veçoni me presje

    I nevojshëm nëse domeni është i regjistruar në kompani


    I nevojshëm nëse domeni është i regjistruar në kompani
    • PayPal Acceptance Mark