Regjistroh. Emër domain .al

.al është domain-i i nivelit të lartë të kodit të vendit të Internetit (ccTLD) për Shqipërinë

A mund ta blejë dikush?

A mund ta blejë dikush?

Regjistrimi i domaineve .al është zgjeruar për të gjithë individët natyrorë dhe ligjorë, pa kufizime
për prezencë lokale.
Kjo nuk është njëlloj për domainet e nivelit të dytë (.com.al, .net.al, .org.al or .edu.al). Domainet
e nivelit të dytë nën zonën .al ende kërkojnë një prezencë lokale, një shërbim që ofrohet falas
nga Host.al.
Regjistrari i domainit duhet të japë të dhëna të sakta kontakti dhe një identifikues unit (mund të
jetë një regjistrim biznesi për kompanitë, ose një identifikues personal për individët).
Domainet .al nuk ofrojnë mbështetje për IDN. Domainet mund të jenë çdo karkater ASCII apo
numerik nga 2 deri në 63 shkronja. Periudha e regjistrimit mund të jetë nga 1 deri në 10 vjet dhe
e njëjta periudhë vlen për rinovimet.

Tregu Lokal

Tregu Lokal

Duke regjistruar një domen kombëtar, ju përcaktoni praninë e markës në një treg lokal dhe gjeografia përcakton dhe shënjestron një audiencë specifike.

Mbrojtja e identitetit

Mbrojtja e identitetit

Duke zgjedhur një domen kombëtar, ju mund të siguroni shumë identitetin personal në internet, idetë e fillimit ose emrat e markave.

FILLIM I MENJËHERSHËM

FILLIM I MENJËHERSHËM

Proçedura jonë e regjistrimit të domainit është e thjeshtë dhe e shpejtë, pa dokumenta të
shumta apo ngarkesë.

MBËSHTETJE HEROIKE

MBËSHTETJE HEROIKE

Mbështetja teknike është e disponueshme për të të ndihmuar në çdo hap e për t’ju përgjigjur të
gjitha pyetjeve lidhur me regjistrimin e domainit.

Shërbimi DNS

Shërbimi DNS

Ju mund ta menaxhoni domenin tuaj lehtësisht me shërbimin tonë DNS.

TLD i Nivelit të Dytë

TLD i Nivelit të Dytë

Domenet e nivelit të dytë (.com.al, .net.al, .org.al ose .edu.al). Domenet e nivelit të dytë nën zonën .al ende kërkojnë një prani lokale, një shërbim i cili ofrohet falas nga Host.al.

1 vit (€) 2 years (€) 3 years (€) Transfer (€)
.al12.9922.9035.000.00
.com.al12.9926.000.000.00
.edu.al12.9922.9035.000.00
.net.al12.9922.900.000.00
.org.al12.9926.000.000.00

Çertifikatat SSL

Në 2017 Google filloi të shënojë si jo të sigurta të gjitha faqet e uebit pa një çertifikatë SSL.
Përmirëso reputacionin e faqes tënde të uebit duke blerë një nga çertifikatat SSL të
disponueshme dhe mbro transferimin e të dhënave sensitive e transaksionet online.

Lexo më shumë
Çertifikatat SSL

.al Accredited Registrar

  • PayPal Acceptance Mark